ASSAV
ŞİRKET PROFİLİ

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ ÜRETİYORUZ

ASSAV; BİR SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETİ OLARAK ASSAN GRUP BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.​

Grup şirketlerinin ulusal ve uluslararası alanda edinmiş olduğu üretim tecrübesi ve gücünü “milli ve yerli” olarak, savunma sanayiinin hizmetine sunmak, yerinde, zamanında ve istenilen kalitede “söz verildiği gibi üretmek” şirketin temel amacını oluşturmaktadır.

ASSAV; Dünyadaki teknolojik gelişmelere etkin bir şekilde ve süratle uyum sağlayarak kurumsal bir kimlik ve kararlılıkla, 2000’li yılların ortalarından itibaren, başta savunma sanayii olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin destek ve himayelerinde yürütülen “milli ve yerli” ürün geliştirilmesine ve ARGE faaliyetlerine yönelik yatırımlar yapmaya devam etmektedir. ASSAV; kendisine hedef olarak belirlediği üretim yeteneğinin savunma sanayiinin hizmetine sunulması hususunun yanında güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü araç, silah, mühimmat ve ekipmanı zamanında ve uygun şartlarda tedarik etmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

  • 350 Tecrübeli ve Uzman Personel
  • 52.000 Metrekare Kapalı Üretim Alanı
  • 200'ün Üzerinde CNC ve Universal Tezgah
  • Uluslararası Alanda 200'ün Üzerinde Müşteri
  • Dünyadaki Teknolojik Gelişmelere Etkin ve Süratli Uyum
  • Ulusal ve Uluslararası Alanda Güçlü Çözüm Ortaklıkları